www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תוכנית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית

שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.  צור קשר!    
עדכון אחרון: 31 במאי 2016


תיאור מוצר בתוכנית עסקית
השלב השביעי והאחרון בשלב התכן המוקדם של הגדרה ואיפיון של מוצר רב תחומי בתוכנית העסקית הוא בחירת החלופה למימוש - זו החלופה שתיבחר לביצוע. הבחירה נעשית באמצעות דירוג חלופות התכן הראשיות במידת העמידה שלהן בפרמטרים הנדסיים שהוגדרו בתחילת תהליך הייזום בעקומות שביעות רצון לקוח.פורטל שיווק
עקרונות בשיווק עסקי
מחקר שיווקי וסקרי שוק
ניתוח התנהגות צרכנים
מבנה השוק וניתוח התחרות
פילוח שוק ובחירת קהל מטרה
תמהיל השיווק
תהליך שיווק למוצר חדשפורטל הנדסה
תכן הנדסי של מוצר חדש
דירוג צרכי לקוחות
הגדרת מפרט ביצועים
בעיות בסיסיות ועקרונות פתרון
יצירת חלופות (קונספט)
בחירת חלופות תכן ראשיות
ארכיטקטורה ותכן על
בחירת החלופה למימושפורטל אסטרטגיה
עקרונות באסטרטגיה עסקית
ניתוח כוחות חיצוניים
ניתוח כוחות פנימיים
אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי
יריבות ודינאמיקת התחרות
אסטרטגיות צמיחה
אסטרטגיה בינלאומיתפורטל ניהול
ניהול הארגון
מנהיגות
קבלת החלטות
מבנה ארגוני
ניתוח וניהול סיכונים
תכנון פרויקטפורטל מימון
מימון ותוכנית פיננסית
מעבר בין ריביות ותקופות
היוון תזרימי כספים
מדדים כלכליים
דוחות כספיים
שיטת היוון תזרים מזומנים
ניתוח עלות מחזור חיים
כתיבת תוכנית פיננסית

בחירת החלופה למימוש

תהליך התכן ההנדסי הוא ניהול וארגון של אנשים ושל המידע שהם מפיקים בזמן עבודה על מוצר.

פיתוח ו- תכן מערכתי של מוצר חדש
  1. דירוג צרכי לקוחות
  2. הגדרת מפרט ביצועים
  3. בעיות תכן בסיסיות ועקרונות פתרון
  4. יצירת חלופות תכן
  5. בחירת חלופות תכן ראשיות
  6. ארכיטקטורה ותכן על
  7. בחירת החלופה למימוש7. בחירת החלופה למימוש

לאחר שביצענו עבודה ולמדנו את החלופות הראשיות במישורי ארכיטקטורה, תכן על, ניהול מחזור החיים וניתוחי אופטימיזציה, אפשר להחליט מהי החלופה המבטיחה ביותר, שאותה נהפוך לאבטיפוס ונמשיך בתכן המפורט.

השיטה פשוטה: עורכים טבלה של המאפיינים ממפרט הביצועים, ובוחנים מהו היעד המשוער שהושג בחלופה, לעומת ערך היעד שהוגדר במפרט הביצועים. את הציון לעמידה נותנים מתוך טבלת ה- CSR הרלבנטית עבור כל מאפיין.

עורכים סכימה משוקללת של הציון הסופי של כל חלופה, והחלופה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר היא ככל הנראה החלופה המועדפת לפיתוח.


דוגמא - מציאת הציון הסופי של חלופה
www.SamsProjects.co.il