www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תוכנית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית
שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.  צור קשר!    
עדכון אחרון: 31 במאי 2016


ניהול בתוכנית עסקית
תוכנית עסקית צריכה להכיל תיאור מפורט של האנשים: מי הם? מה הם יודעים? את מי הם מכירים? היזמים חייבים להיות מומחים במוצר ובשוק, בעלי יכולת לבצע ולממש את הרעיון, מנהיגים, בעלי חזון ברור לגבי המבנה הארגוני ובחירת השותפים, הבנה של הסיכונים העתידיים, היערכות אליהם ותכנון הפרויקט באופן מיטבי.פורטל שיווק
עקרונות בשיווק עסקי
מחקר שיווקי וסקרי שוק
ניתוח התנהגות צרכנים
מבנה השוק וניתוח התחרות
פילוח שוק ובחירת קהל מטרה
תמהיל השיווק
תהליך שיווק למוצר חדשפורטל הנדסה
תכן הנדסי של מוצר חדש
דירוג צרכי לקוחות
הגדרת מפרט ביצועים
בעיות בסיסיות ועקרונות פתרון
יצירת חלופות (קונספט)
בחירת חלופות תכן ראשיות
ארכיטקטורה ותכן על
בחירת החלופה למימושפורטל אסטרטגיה
עקרונות באסטרטגיה עסקית
ניתוח כוחות חיצוניים
ניתוח כוחות פנימיים
אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי
יריבות ודינאמיקת התחרות
אסטרטגיות צמיחה
אסטרטגיה בינלאומיתפורטל ניהול
ניהול הארגון
מנהיגות
קבלת החלטות
מבנה ארגוני
ניתוח וניהול סיכונים
תכנון פרויקטפורטל מימון
מימון ותוכנית פיננסית
מעבר בין ריביות ותקופות
היוון תזרימי כספים
מדדים כלכליים
דוחות כספיים
שיטת היוון תזרים מזומנים
ניתוח עלות מחזור חיים
כתיבת תוכנית פיננסית

ניהול הארגון

ניהול (Management) הוא התהליך של יצירה ושימוש במשאבי הארגון באופן מוכוון מטרה כדי לבצע משימות ולהשיג מטרות ברמת שביעות רצון רצויה.

ארגון הוא מארג מקושר של יחידים וקבוצות שחברו יחד במטרה להשיג מטרות משותפות באמצעות שיתוף פעולה ותיאום. מטרה היא מצב עתידי אפשרי רצוי, שמורכב מהרצון של יחידים וקבוצות, ולשם השגתה נדרשת תכלית.

משאבים הם אמצעים שניתן להשתמש בהם לצורך יצירה, כגון משאבי טבע (נפט, ברזל), ציוד (מכונות, מחשבים), חומרים, מידע, הון פיננסי ו-הון אנושי.

ניהול הארגון
1. מנהיגות
2. קבלת החלטות
3. מבנה ארגוני
4. ניתוח וניהול סיכונים
5. תכנון פרויקטסביבת העבודה המודרנית מציבה אתגרים רבים בפני המנהל. הדינאמיקה התחרותית מכתיבה ניהול שינוי וניסוח וניהול אסטרטגיה. סיפוק צרכי הלקוח דורש חשיבה יזמית וחדשנית, כדי ליצור ערך ללקוח יותר מהמתחרים. ועל המנהלים לעשות כל זאת בעודם עובד בארגון שהוא בעל דינאמיקה משל עצמו.

ניהול שינוי הוא אחד מהפעולות השכיחות ביותר. רוב בני האדם מתנגדים לשינוי והאתגר בניהול שינוי הוא לזכות באמון העובדים. השינוי הוא הכרח בסביבה עסקית תחרותית שמושפעת משינויים תכופים בטכנולוגיה, ובגלובליזיה של מוצרים ורעיונות.

שינויים טכנולוגיים מניעים שיפור וייזום של מוצרים חדשים, ובעזרת האינטרנט הארגון יכול להציע את המוצרים ללקוחות בכל העולם. המשאב האנושי בארגון הוא שמחזיק את הידע, ובשילוב עם האינטרנט חברה קטנה יכולה להתחרות בחברות ענקיות, בתחרות שווה.

הגלובליזציה של אירועים, מתחרים, צרכנים ומוצרים מניעה את המנהל לנטר, לעקוב ולתת מענה לשינויים ברמה הגלובלית. שווקים חדשים ועלייה בכוח הקנייה משנים את האסטרטגיה התחרותית של הפירמה, התוכנית השיווקית ואת שווקי המטרה. האתגר הניהולי הוא התאמת המוצרים לקהלים החדשים, וניהול הארגון הרב-לאומי, שמורכב עתה מתרבויות, גישות, שיטות ושפות שונות.

התגברות התחרות מחייבת ניהול משאבים יעיל ואפקטיבי, ושימור הידע וההון האנושי. המשאב האנושי הוא הכוח והמניע העיקרי של הארגון.


מאפיינים של עבודת המנהל
מאפיינים של עבודת המנהל מחולקים לשלושה תחומים (Domains): פונקציות ניהוליות, תפקידים ניהוליים, כישורים.

פונקציות ניהוליות
הפונקציות הניהוליות כוללות ארבעה תחומים תכנון, ארגון, הנהגה, בקרה:

  • תכנון הוא הערכה של תנאים ונסיבות עתידיים, וקבלת החלטות בנוגע לדרכי פעולה
  • ארגון הוא שילוב שיטתי של משאבים, לצורך השגת מטרה
  • הנהגה היא תהליך שבו יוצרים השפעה על אנשים אחרים לצורך השגת יעדים
  • בקרה היא תהליך וויסות העבודה של עובדים הכפופים למנהל


הפונקציות הניהוליות: תכנון, ארגון, הנהגה, בקרה

תכנון דורש הערכה של תנאים ונסיבות עתידיים וקבלת החלטות בהתאם להם בנוגע לעבודת המנהל והעובדים הכפופים לו. תכנון מורכב משלוש רמות לפחות: תכנון אסטרטגי, שנוגע למטרות עיקריות ארוכות טווח; תכנון טקטי, שנוגע למשימות בטווח הביניים; תכנון תפעולי, שנוגע לפעולות שיש לבצע ברמת הפונקציה המקצועית או המוצר.

ארגון כולל זיהוי היחסים והקשרים שבין אנשים ופונקציות, ובניית מארג של קשרים ויחסי-גומלין מוכוון מטרה. המבנה הארגוני שיווצר יתאר את חלוקת העבודה בין החטיבות השונות ואת הקשרים שבין החטיבות, וכיצד הן משתפות פעולה ביניהן. בסביבה תחרותית דינאמית המבנה הארגוני הנכון חייב לתמוך במטרות האסטרטגיות של הארגון.

הנהגה כוללת הנחיה, השפעה והנעה של אנשים אחרים כדי להשיג יעדים מוגדרים. הנחיה כוללת פירוט של משימות, תחומי אחריות ורמת ביצוע נדרשת. הנעה היא יצירת רצון לביצוע המשימות באופן משביע רצון, מתוך דחף פנימי וללא הפעלת כוח חיצוני. מטרת המנהיג היא להעצים את העובדים וליצור ארגון שבו כל פרט לוקח אחריות הדדית על המשימות ואיכות התוצאות.

בקרה כוללת הערכת האופן שבו העובדים מבצעים את המשימות: באמצעות קביעת הרמה הרצויה הנדרשת, באמצעות פיקוח על התקדמות הביצוע, ובאמצעות הערכה של התוצר הסופי. הבקרה צריכה להיעשות באופן כזה שלא תקשה על העובד להרגיש חופשי להפעיל שיקול דעת, וגם לוודא שהתוצרים יושגו בזמן שהוגדר.


תפקידים ניהוליים
חלוקה אחרת של תפקידי המנהל הציע מינצברג, והיא מבוססת על חלוקת הזמן שמנהלים הקדישו לכל תפקיד שביצוע בעבודה שוטפת. בשיטה זו תפקידי המנהל הם תפקידים בינאישיים, תפקידים של יידוע, תפקידים של החלטה.

תפקידים בינאישיים - בתפקיד זה המנהל משמש דמות סמכותית, מנהיג את העובדים, ומשמש כגורם מקשר בין הארגון לעובדיו.

תפקידי יידוע - המנהל משמש כמבקר של העובדים, מדווח לממונים עליו ומשמש כדובר.

תפקידי החלטה - המנהל יוזם פעילויות, מנהל משברים, מקצה משאבים,ומייצג את המחלקה במשא ומתן.


כישורים ניהוליים
יש 3 סטים של כישורים שמנהלים זקוקים בעבודתם: כישורים טכניים, כישוריים תפישתיים, כישורים בינאישיים. ככל שעולה דרגת הניהול, הצורך בכישורים טכניים פוחת והצורך בכישורים תפישתיים גובר. כישורים בינאישיים הם מפתח וצורך בכל רמת ניהול.

הכישורים הניהוליים: בינאישיים, תפישתיים, טכניים

כישורים טכניים - נוגעים לתחום ידע מסוים, ועל המנהל לזהות מתי ואיך להשתמש בהם.

כישורים תפישתיים - נוגעים לראייה רוחבית מערכתית, כגון ניתוח, הסקה, לוגיקה, שיפוט.

כישורים בינאישיים - אמפתיה, הזדהות, רגישות, כושר שכנוע.אתגרי הניהול בעידן המודרני

אתגרי הניהול בעידן המודרניהתפתחות תאוריות ניהוליות בראי הזמן
התיאוריה הניהולית התפתחה יחד עם העלייה ברמת המורכבות שעימה מתמודדים ארגונים. שורשי הניהול המודרני מיוחסים לפרדריק טיילור (1870, המהפיכה התעשייתית) כאסכולה מדעית. בתקופה זו חלו שינויים רבים עקב המעבר מחקלאות לתעשייה.

התפתחות הגישות לניהול מראה שנעשתה התקדמות מדגש על יעילות בתאוריות הקלאסיות (המדעית, הבירוקרטית, המנהלתית). לאחר מכן הגיעו הגישות ההומאניסטיות (ניהול יחסים, תאוריית שני הגורמים). לאחר מלחמת העולם השנייה החלו התיאוריות הניהוליות להתמקד בניהול של ארגונים מבוזרים ורב-לאומיים (תורת המערכות, הארגון הלומד).
  • הגישה המדעית לניהול פותחה בידי פ. טיילור שקבע שיש לבחון את הארגון באופן שיטתי ומדעי: יש לפתח שיטה אחת סטנדרטית לביצוע משימה כלשהי; יש לבחור בעובדים בעלי כישורים כדי לבצע את המשימה; יש להכשיר את העובד לפי אופי המשימה הצפויה; יש לספק תמריצי שכר לעובדים בעלי תפוקה גבוהה.
  • הגישה הבירוקרטית לניהול פותח בידי מ. וובר שראה את הארגון כגוף א-פרסונלי ומקצועי, והתרכז בשליטה בארגון: מנהלים כפופים לפרוצדורות; תפקידים מאורגנים במבנה היררכי; קידום עובדים נעשה ע"ב יכולות טכניות; כל פעילויות המנהלה מתועדות.
  • הגישה המנהלתית לניהול פותחה בידי ה. פאיול והתמקד בפונקציות הניהוליות: תכנון, ארגון, בקרה. פאיול קבע גם את עיקרון "אחדות הפיקוד" לפיו לכל עובד יש מנהל יחיד.
  • גישת ניהול יחסים עם העובד התבססה על ניסויים שערך א. מאיו ובהם בחנו את השפעת שינויים בתנאי העבודה על הפיריון. המסקנות היו שכל שינוי שנעשה מעלה את הפיריון, וביססה את ההבנה שאם העובד מרגיש שמישהו מקשיב לו, אזי הוא ישקיע יותר.
  • תאוריית שני הגורמים X & Y פותחה בידי ד. מקגקגור. עובד מסוג X מגיע לעבודה רק כדי להתפרנס, ועובד מסוג Y מגיע ומחפש אתגרים ואחריות. לפי התאורייה הכרחי לבחון את הפרט לפי סוג העובד שהוא ולהתאים לו את התפקיד.
  • תאוריית המערכות הפתוחות תופשת שהארגון הוא מערכת - אוסף של פרטים שמקיימים תלות הדדית ומנסים להגשים מטרה משותפת. הארגון אינו עומד בפני עצמו אלא מגיב לאירועים חיצוניים ופנימיים.
  • גישת הארגון הלומד מבחינה בכך שהארגון מתמודד מול שני סוגי אירועים וממליצה כיצד לטפל בהם. גישת מקרה בוחן Case Study שבה מניחים שכל מצב הוא ייחודי ומחפשים עבורו פתרון, וגישת "ראייה אוניברסלית" שבה מניחים שיש פתרון נכון לכל הבעיות מהסוג המסוים.


www.SamsProjects.co.il