www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תוכנית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית

שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.  צור קשר!    
עדכון אחרון: 29 במאי 2016


האתגרים בגיוס הון ראשוני לסטארט אפ בשלבי הפרה-סיד והסידמימון בתוכנית עסקית
משקיעים רבים לא מייחסים חשיבות רבה לתחזית ההכנסות בפרק הפיננסי של התוכנית העסקית, אלא מעדיפים לראות שנעשה ניתוח עלויות מעמיק ורציני. ניתוח עלויות יכול להיעשות באמצעות מודל חישוב עלות מחזור חיים, וגם באמצעות מודל CDTC לחישוב עלות המוצר בהתייצבות הייצור.
ניתוחי עלות נעשים עבור המוצר בשלושה אופנים: ניתוח עלות מחזור חיים - כמה יעלה השימוש הכולל במוצר למשך כל אורך החיים שלו; ניתוח עלות בהתייצבות הייצור - מה תהיה ייצור המוצר כאשר הייצור הפך סדיר; עלות הפרויקט - מהי עלות הפיתוח הלך מהעלאת הרעיון ועד להשקת המוצר בשוק.פורטל שיווק
עקרונות בשיווק עסקי
מחקר שיווקי וסקרי שוק
ניתוח התנהגות צרכנים
מבנה השוק וניתוח התחרות
פילוח שוק ובחירת קהל מטרה
תמהיל השיווק
תהליך שיווק למוצר חדשפורטל הנדסה
תכן הנדסי של מוצר חדש
דירוג צרכי לקוחות
הגדרת מפרט ביצועים
בעיות בסיסיות ועקרונות פתרון
יצירת חלופות (קונספט)
בחירת חלופות תכן ראשיות
ארכיטקטורה ותכן על
בחירת החלופה למימושפורטל אסטרטגיה
עקרונות באסטרטגיה עסקית
ניתוח כוחות חיצוניים
ניתוח כוחות פנימיים
אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי
יריבות ודינאמיקת התחרות
אסטרטגיות צמיחה
אסטרטגיה בינלאומיתפורטל ניהול
ניהול הארגון
מנהיגות
קבלת החלטות
מבנה ארגוני
ניתוח וניהול סיכונים
תכנון פרויקטפורטל מימון
מימון ותוכנית פיננסית
מעבר בין ריביות ותקופות
היוון תזרימי כספים
מדדים כלכליים
דוחות כספיים
שיטת היוון תזרים מזומנים
ניתוח עלות מחזור חיים
כתיבת תוכנית פיננסית

ניתוח עלות מחזור חיים

מימון הוא מכלול הפעולות שאנשים וארגונים נוקטים בהם כדי לנהל את כספם, או על מנת לגייס כספים כדי לממש פרויקטים שהם מעונינים לבצע.

מבוא: מימון ותוכנית פיננסית
1. מעבר בין ריביות ותקופות
2. היוון תזרימי כספים
3. מדדים כלכליים להערכת פרויקטים
4. חשבונאות פיננסית: דוחות כספיים
5. הערכת שווי בשיטת היוון תזרים מזומנים
6. ניתוח עלות מחזור חיים
      6.1 שיקולי מבנה עלויות
      6.2 מרכיבי עלות מחזור חיים
      6.3 מודל לניתוח עלות מחזור חיים
      6.4 הערכת עלויות וניתוח גורמי עלות
7. כתיבת תוכנית פיננסית6. ניתוח עלות מחזור חיים

עלות מחזור חיים (Life Cycle Cost) היא סיכום של כל העלויות הכרוכות בפיתוח, ייצור, תפעול, תחזוקה וגריטה של המוצר.

מחזור החיים של מוצר מתחיל מרגע הייזום ומסתיים לאחר שהמוצר יצא משירות ונגרט. בתום הפרויקט יתקבל מוצר סדרתי, והמוצר נמכר במחיר מסוים; לשימוש והתפעול במוצר יהיו עלויות במשך כל החיים התפעוליים שלו, וכן עשויות להתלוות לו עלויות גריטה ומחזור.


עלות מחזור חיים - מודל הקרחון להערכת עלויות

דוגמא: קניית רכב ב- 122,000 ש"ח היא רק המחיר. לתפעול והשימוש ברכב יתלוו עלויות דלק, ביטוחים, תיקונים. בתום חיי הרכב יש להיפטר ממנו באופן מוסדר. התחשבות רק במחיר הקניה, ולא במחיר כל מחזור התפעול של הרכב, עשויה להתברר כטעות - המחיר עשוי להיות מרכיב קטן מההוצאה הכוללת. האנלוגיה לכך היא מודל הקרחון:

ניתוח עלות מחזור חיים נעשה כדי שהחלטות בשלב התיכון המוקדם ובשלב הייצור יושפעו מתחזית העלויות הצפויות למוצר. שינויים בתכנון עשויים להוזיל את עלות מחזור החיים או להגדיל את האמינות של המוצר, ובכך להפחית עלויות תיקון ואחזקה. ככל ששלב החיים של המוצר מתקדם יותר, מבנה העלויות כבר נקבע, וכל שינוי יעלה יותר כסף.


מחזור חיי מוצר ועלות מחזור חייםשיקולי מבנה עלויות
ניתוחי מבנה עלות מחזור חיים של מערכות מורכבות העלו שמירב העלויות במחזור החיים היו דווקא בשלבים התפעוליים והמבצעיים של המערכת, והמקור לעלויות היה החלטות שנעשו בשלבי התיכון המוקדם והתיכון המפורט.


בשלב התיכון הקונספטואלי (Conceptual design) נעשות החלטות בנוגע לדרישות התפעוליות, מעטפת ביצועים, קונספט התחזוקה, כמות הפריטים שייוצרו. כדי להתחשב במבנה העלויות העתידי יש להתחשב בשני פרמטרים: מחיר המוצר בתום שלב הייצור, ועלות התפעול והתמיכה ליחידת מוצר.

בין שני הפרמטרים עשוי להתקיים ניגוד: שימוש במכלול זול יפחית את מחיר המוצר, אך יעלה את עלות התפעול והתמיכה, כשבלאי וקלקולים יפגעו בביצועי המערכת. בשלב תכנון הקונספט חשוב להתחשב בהשפעה ההדדית של פתרון לבעיות תכן על מבנה העלויות העתידי.

בשלב התיכון המוקדם (Preliminary design) נבחנים אופני פתרון לבעיות התכן הבסיסיות. בחירת פתרון מסוים עשויה להשפיע על תהליכי הייצור, ההרכבה והפריסה בשטח.


בשלב התיכון המפורט (Detail design) מתוכנן המוצר בגרסתו הסופית עם כל הפרטים הטכניים. החלטות בשלב זה עשויות להשפיע על האופן והנוחות שבו ניתן יהיה לתחזק את המוצר, או לשדרג אותו. תחזוקה כוללת תחזוקה מונעת (Prevntive Maintenance) ותחזוקת שבר (Corrective maintenance).

בשלבי התפעול, השימוש, התמיכה, ההוצאה מהשירות והגריטה נעשות פעילויות התחזוקה, ההחלפה והטיפול. בשלבים אלו כמעט בלתי אפשרי לשלוט במבנה העלויות מבלי לשנות מהותית את התכנון ההנדסי של המוצר.

    • חלק הארי של עלות מחזור החיים נקבע בשלבי התיכון המוקדמים של המוצרמרכיבי עלות מחזור חיים
לצורך ניתוח עלות מחזור חיים מקובל לבנות את מבנה העלות לחמש שלבים עיקריים: פיתוח, ייצור, הכנת תשתיות, תפעול, הוצאה משירות.


מרכיבי עלות בניתוח עלות מחזור חיים

 • פיתוח - בשלב זה בוחנים את החלופות השונות, בוחרים חלופה נבחרת, מתכננים את הפרויקט ואת המוצר, וכן מחליטים על כל הקונספטים התפעוליים. העלויות כוללות את כלל המרכיבים הדרושים להכנת אב-טיפוס ותיק ייצור מפורט עם כתב חומרים לכל יחידה (BOM, Bill of Materials).

 • ייצור - בשלב זה מכינים את כל מערך הייצור הדרוש, כולל ציוד הרכבה, פסי ייצור, חומרי גלם, תכנון הרכש, ניהול ספקים. העלויות כוללות קרקע, מבנים וציוד, חומרי גלם, ציוד, ג'יגים, הכשרות כ"א, גיוס עובדים, ניהול הייצור, בקרת איכות.

 • תשתיות לתפעול - בשלב זה מכינים את התשתית לצורכי תפעול שוטף, שימוש, ותחזוקה. העלויות כוללות ציוד בדיקה, עלויות כ"א, תכנון מערך השירות, הכשרת כ"א, מערכת לניהול מלאי, מערכת לניהול אקסלציות והבטחת איכות בשירות.

 • תפעול - בשלב זה המערכת נמצאת בשימוש סדיר, ומתוכננות לה תחזוקה מונעת, תחזוקה מתקנת, שדרוגים, ותחזוקת שבר. העלויות כוללות מהנדסי תמיכה ושירות, שירות באתר הלקוח, חלקי חילוף, חומרים וכ"א לשימוש שוטף במוצר.

 • הוצאה משירות - בשלב זה המערכת מפסיקה לשמש את הארגון ויש להיפטר ממנה. העלויות כוללות פירוק, מחזור חומרי גלם, שינוע, גריטה, ושחזור הסביבה לקדמותה.

חלק מהעלויות לא חלות על פרויקטים מסוימים - לווין משוגר לחלל ולא נעשות בו כמעט פעילויות לאחר השיגור. מכשירים שמוטמנים באדמה או בקרקעית האוקיינוס גם הם דוגמא למוצרים שרק חלק מהעלויות תקפות לגביהם.מודל לניתוח עלות מחזור חיים
המודל הבסיסי כולל את השלבים הבאים ומשמש לצורך הערכת עלות מחזור החיים של כל חלופה, כדי שיהיה בסיס כלכלי להשוואה תכולת החלופה לעלות מחזור החיים.
 1. הגדרה של דרישות המערכת וקונספט התחזוקה, בניה של עקומות שביעות רצון לקוח, והגדרה פונקציונלית של המערכת
 2. הגדרת שלבים במחזור החיים של המערכת ואיתור התהליכים העיקריים בכל שלב
 3. פיתוח של מבנה פירוט עלויות (CBS = Cost Breakdown Structure): פירוט של ציוד, כ"א וחומרים הדרושים לכל תהליך
 4. פיתוח מודל מתמתטי לצורך הניתוח וההערכה של העלויות
 5. הערכת עלויות צפויה של כל מרכיב בכל תהליך שזוהה
 6. זיהוי גורמי עלות עיקריים ותהליכי עלות עיקריים
 7. ביצוע ניתוח רגישות לתוצאות המודל
 8. ניתוח פיזור/יעילות העלויות באמצעות מודל פארטו
 9. בחינה של עלויות מחזור חיים מול ציון שביעות רצון לקוח לבחירת החלופה הנבחרת
כדי להשוות חלופות על בסיס זהה, יש להשתמש ביחידת זמן משותפת. ההמלצה היא להשתמש ברזולוציה חודשית עד רבעונית. אין צורך בהיוון עלויות כיוון שההשוואה נעשית במחירים בערך נוכחי.הערכת עלויות וגורמי עלות עיקריים
הערכת העלויות קשה לביצוע בשל אי-הוודאויות הרבות: טכנולוגיה, החלטות ניהולית, שינוי בהעדפות, שינויי בתכולה, אי-ודאות כלכלית, רמת הניתוח ומיומנות הירידה לפרטים. לצורך הערכת העלויות אפשר להשתמש בדמיון למערכות אחרות, הערכות לפי הצעת מחיר, חישובי רגרסיה, ועוד.

זיהוי גורמי עלות עיקריים נעשה בשני אופנים: זיהוי שלבים במחזור החיים שהם בעלי עלות גבוהה במיוחד, וזיהוי תהליכים בכלל מחזור החיים שהם בעלי עלות גבוהה. ההנחה היא שחלוקת העלויות אינה אחידה, אלא יש מרכיבים מסוימים שמהווים את מירב העלויות (אי-יעילות, פארטו), ועיקר הפונטציאל בהוזלת עלות מחזור החיים היא בפעילויות הללו.


דוגמא - ניתוח עלויות LCC לכל חלופה


דוגמא - ניתוח עלויות תהליכים מפורט עם פארטו


דוגמא - ניתוח פארטו לכל התהליכים

www.SamsProjects.co.il