www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תוכנית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית

שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.  צור קשר!    
עדכון אחרון: 31 במאי 2016


פיתוח מוצר בתוכנית עסקית
בכתיבת התוכנית העסקית צריך להופיע תיאור של האופן שבו המוצר ימלא את צרכי הלקוחות. בירור צורכי הלקוחות, דירוג הצרכים, תעדוף צרכי הלקוחות, ובניית מפרט ביצועים מבוסס ביצועים, יובילו את הצוות המפתח להגדרת החלופה האופטימלית לפיתוח - כזו שתענה באופן מיטבי על צרכי הלקוחות.
פורטל שיווק
עקרונות בשיווק עסקי
מחקר שיווקי וסקרי שוק
ניתוח התנהגות צרכנים
מבנה השוק וניתוח התחרות
פילוח שוק ובחירת קהל מטרה
תמהיל השיווק
תהליך שיווק למוצר חדשפורטל הנדסה
תכן הנדסי של מוצר חדש
דירוג צרכי לקוחות
הגדרת מפרט ביצועים
בעיות בסיסיות ועקרונות פתרון
יצירת חלופות (קונספט)
בחירת חלופות תכן ראשיות
ארכיטקטורה ותכן על
בחירת החלופה למימושפורטל אסטרטגיה
עקרונות באסטרטגיה עסקית
ניתוח כוחות חיצוניים
ניתוח כוחות פנימיים
אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי
יריבות ודינאמיקת התחרות
אסטרטגיות צמיחה
אסטרטגיה בינלאומיתפורטל ניהול
ניהול הארגון
מנהיגות
קבלת החלטות
מבנה ארגוני
ניתוח וניהול סיכונים
תכנון פרויקטפורטל מימון
מימון ותוכנית פיננסית
מעבר בין ריביות ותקופות
היוון תזרימי כספים
מדדים כלכליים
דוחות כספיים
שיטת היוון תזרים מזומנים
ניתוח עלות מחזור חיים
כתיבת תוכנית פיננסית

פיתוח ו- תכן מערכתי של מוצר חדש

תהליך התכן ההנדסי (System Design) הוא ניהול וארגון של אנשים ושל המידע שהם מפיקים בזמן עבודה על מוצר.

בני האדם יוצרים מוצרים שהם תוצרים של תהליך תכן הנדסי החל מהגלגל הראשון. מוצרי- תכן הנדסי מודרניים מכילים אלפי חלקים, ומעסיקים מהנדסים רבים מתחומים שונים.

תהליך התכן ההנדסי הוא תהליך דינאמי שמתפתח בכל יום, משום שבכל יום נוספות טכנולוגיות חדשות, ידע חדש ושיטות חדשות, שמסייעים למהנדסים לייצר מוצרים טובים יותר, אמינים יותר וזולים יותר.

פיתוח ו- תכן מערכתי של מוצר חדש
1. דירוג צרכי לקוחות
2. מפרט דרישות מבוסס ביצועים
3. בעיות תכן בסיסיות ועקרונות פתרון
4. יצירת חלופות תכן
5. בחירת חלופות ראשיות
6. ארכיטקטורה ותכן על
7. בחירת החלופה למימושבעיה הנדסית היא אחת הסוגים הבאים:
 1. בחירת מוצר קיים: בעיה זו נפתרת באמצעות בחירה של מוצר מתוך קטלוג, בהתבסס על פרמטרים של הרכיב הדרושים למערכת.
 2. תכנון פרמטרי: תכנון של מרכיב של המערכת תחת מגבלות/אילוצים של ממשקי הסביבה.
 3. פתרון תצורה: בעיה זו נפתרת באמצעות שילוב של כמה מוצרי מדף יחד, כך שהפרמטרים הבסיסיים שלהם יתאימו.
 4. תכנון מקורי: כאשר הבעיה דורשת פתרון שלא קיים לו תהליך, הרכבה או רכיב שכבר תוכנן בעבר.
 5. תכנון חוזר: הסוג הנפוץ ביותר של בעיות הנדסיות - כאשר יש מוצר קיים ורוצים לשפר יכולות, ולתכנן חלק מן המרכיבים של המוצר תחת אילוצי המוצר הקיים.
בתהליך התכן ניתן להשתמש בשפות רבות לתיאור מוצר. למשל, ההבדל המהותי שבין שרטוטי הרכבה ותיאור גרפי של מחורר דפים, לבין המוצר הפיזי עצמו. השרטוט והמוצר מתארים שניהם את העצם - מחורר דפים, ועם זאת התיאור נעשה באופן שונה בתכלית. שפות ההתקשרות חשובות להגדרת הבעיה ההתחלתית, שבדרך כלל לא תהיה מוגדרת כהלכה, וכן כדי לוודא שכל העוסקים בתכנון יידעו למה ולאן מכוונים העובדים האחרים.


תהליך התכן מורכב מחמישה שלבים עיקריים: זיהוי הצורך במוצר חדש; תכנון תהליך התכן; הכנת מפרט ביצועים ופיתוח דרישות; פיתוח קונספטים; פיתוח מוצר - בניית מוצר פיזי.
 1. זיהוי הצורך במוצר חדש
  הסיבות העיקריות לפיתוח מוצר חדש הן דרישות מן השוק, קיומה של טכנולוגיה חדשה או בעיות במוצר קיים. כ- 80% מן התהליכים של פיתוח מוצר הם תוצאה של דרישות שוק, כלומר קיימת וודאות שלקוחות ירכשו את המוצר. לעיתים חברה תרצה לשפר מוצר קיים באמצעות טכנולוגיה חדשה. בעיות עם מוצר קיים הן עוד סיבה לפיתוח מוצר חדש, או עדכון המוצר ושיפורו.

 2. תכנון תהליך התכן
  בשלב זה נכללים הפעולות של הרכבת צוות העבודה, התווית המשימות ועריכת לוח הזמנים לעבודה. מטרת שלב זה היא הקצאת משאבים כגון כסף, כוח אדם וציוד לצורך ביצוע המשימות. תכנון תהליך תכן חדש עשוי להיות קשה, כי קיימת אי וודאות רבה לגבי השלבים השינוי.

 3. פיתוח דרישות המוצר
  הכנת מפרט הביצועים (PBS) היא הבסיס לבניית תהליך הפתרון. כיוון שלרוב ההגדרה הראשונית של המוצר הדרוש לא מלאה, הבחירה בפתרון האפשרי אינה מיידית. השלב הראשון הוא זיהוי לקוחות פוטנציאליים. לאחר מכן יחובר מפרט דרישות של הלקוח (F.R.), שהוא רשימת המטלות שהמוצר צריך לבצע. לאחר מכן תתבצע הערכה של פתרונות קיימים בשוק והשוואת ביצועים בין מוצרים קיימים. בסוף תיעשה בדיקה של הטכנולוגיה שבה הדרושה, והרעיון הכללי על פיו יעבוד המוצר.

 4. פיתוח קונספטים
  קונספט הוא פתרון אפשרי לבעיית התכן, שעונה על דרישות הלקוח ומפרט הביצועים. הערכת הקונספט היא בדיקה של עד כמה טוב ממלא הפתרון שנבחר אחר הדרישות (PDS) שהוגדרו. שיטות להערכת קונספט הן שיטות איטרטיביות, וניתן לבצע אותן בקלות יחסית. שלב הקונספט הוא השלב המכריע בתכן, כי עד שלב זה יבוצעו רוב השינויים בתהליך התכן. שלב הערכת הקונספטים מורכב מהערכה איכותית, ולאחריה הערכה כמותית של מפרט הביצועים.

 5. תכן מפורט ופיתוח מוצר
  לאחר שנבחרו הקונספטים הטובים ביותר יהיה צורך לבנות אבי- טיפוס, להפיק שרטוטים ולבחון את אפשרויות ייצור. שלב זה כולל הערכה סופית של ביצועי המוצר, של העלות הסופית לצרכן, תכנון של המוצר לייצור ולהרכבה, בדיקת שיקולי אמינות, אחזקה, תקנים וכיוצא באלה, ובסופו ניסויי אבטיפוס. לאחר מכן ייערך סקר תיכון סופי שיקבע האם המוצר כשיר למעבר לייצור המוני ויציאה לשוק, האם נדרשים שיפורים נוספים, והחלטה סופית על הזמן ליציאת המוצר לשוק.

הצורך הוא אבי ההמצאה , Mater artium necessitas

הכל מתחיל בצורך! 80% מן המוצרים החדשים מפותחים לאור דרישות מן השוק. תהליך התכן המערכתי צריך להבטיח שצרכי הלקוחות יתורגמו לדרישות המתאימות והמוצר יענה לרצון של הלקוח.


תכן הנדסי מונחה לקוח

תכן הנדסי מונחה לקוח, Integrated Customer Driven Method) ICDM), הינה אחת הגישות המקיפות והמתקדמות הקיימות היום לפיתוח מוצרים חדשים. בפיתוח הנדסי בגישת ICDM מבררים את צרכי הלקוח וממירים אותם לצרכים, מפרטים הנדסיים ופיתוח קונספטים חלופיים, ובתום התהליך מתקבל הקונספט שעונה בצורה הטובה ביותר על דרישות הלקוח.

תהליך התכן לפי גישת ICDM
    שלב 1: זיהוי הלקוח וצרכיו
    שלב 2: תרגום הצורך למפרט דרישות
    שלב 3: פישוט המפרט והגדרת בעיות תכן בסיסיות
    שלב 4: יצירת עקרונות פתרון לבעיות התכן
    שלב 5: קביעת אמות מידה להערכה
    שלב 6: בנייה של קונספטים ראשוניים
    שלב 7: הערכת קונספטים ובחירת קונספטים ראשיים
    שלב 8: ארכיטקטורה ותכן-על לקונספטים ראשיים
    שלב 9: בחירה של הקונספט הסופי
    שלב 10: השקת הפרויקט


מחזור החיים של מוצר

מחזור החיים ההנדסי (Product Life Cycle) של המוצר כולל שני שלבים עיקריים: שלב התכן ושלב השימוש.

שלב התכן (Acquisitipn phase) כולל את התיכון המוקדם (תכן קונספטואלי ותכן פרילימינארי) ,את שלב התכן המפורט ואת שלב ההרכבה. שלב השימוש (Utilization phase) כולל בתוכו את השימוש, התפעול, התמיכה, ההדרכה, התחזוקה, היציאה מהשימוש והגריטה.

בשלב התכן המושגי (Conceptual Design) יוצרים חלופות של פתרונות אפשריים לצורך של הלקוח, ולאחר תהליך הערכה בוחרים את החלופות המתאימות ביותר לצורך המשך תהליך הפיתוח. בשלב התכן המוקדם (Preliminary Design) מתכננים את חלופות התכן, מגדירים את הארכיטקטורה, המרכיבים, הממשקים, וכן מעריכים את "משולש הזהב": תכולה-עלות-זמן.


Product Life Cycle - מחזור חיי מוצר


חשיבה מערכתית מתחילה בשלב הייזום!

 • שלבי התיכון המוקדם מאופיינים באי-וודאות לגבי הבעיות והפתרונות לבעיות, בלחץ של זמן, מחסור בכסף, ובהיעדר נקודת התחלה ברורה

 • רוב העלויות בחיי המוצר (LCC = Life Cycle Cost) נובעות מחוסר תשומת לב לשימוש במוצר בשלב השימוש, והפתרונות לבעיות אלו מצויים בשלבי התיכון המוקדם

 • ההחלטות שנעשות בשלבי התיכון המוקדם ישפיעו באופן ניכר על העלות הסופית של המוצר. 75% מעלות המוצר נקבעת כבר בתום שלב הקונספט. כלומר - מוצר יהיה איכותי רק אם הוא תוכנן כך מראש!

 • שינויים במוצר שנעשים לאחר שלב התיכון המוקדם עולים יותר ואורכים זמן רב יותר - "סוף מעשה במחשבה תחילה"


מבנה העלויות, הידע והמחויבות למערכת כתלות בשלב בחיי המוצר
www.SamsProjects.co.il