www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תוכנית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית
שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.  צור קשר!    
עדכון אחרון: 31 במאי 2016


התרחבות בינלאומית בתוכנית העסקית
סטארט אפ שכותב תוכנית עסקית ומייעד עצמו לשרת לקוחות בכל העולם יכול לבחור באסטרטגיה בינלאומית מסוג micro-Multinational, שמאפשרת צמיחה מהירה ורווחית במיקומים גאוגארפיים רבים תוך שמירה על מבנה עלויות צר ויעיל.
התוכנית העסקית צריכה לכלול את מנגנוני ההתרחבות הגלובלית ושיטות החדירה לשווקים, ואת הסיבות להעדפת השווקים.פורטל שיווק
עקרונות בשיווק עסקי
מחקר שיווקי וסקרי שוק
ניתוח התנהגות צרכנים
מבנה השוק וניתוח התחרות
פילוח שוק ובחירת קהל מטרה
תמהיל השיווק
תהליך שיווק למוצר חדשפורטל הנדסה
תכן הנדסי של מוצר חדש
דירוג צרכי לקוחות
הגדרת מפרט ביצועים
בעיות בסיסיות ועקרונות פתרון
יצירת חלופות (קונספט)
בחירת חלופות תכן ראשיות
ארכיטקטורה ותכן על
בחירת החלופה למימושפורטל אסטרטגיה
עקרונות באסטרטגיה עסקית
ניתוח כוחות חיצוניים
ניתוח כוחות פנימיים
אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי
יריבות ודינאמיקת התחרות
אסטרטגיות צמיחה
אסטרטגיה בינלאומיתפורטל ניהול
ניהול הארגון
מנהיגות
קבלת החלטות
מבנה ארגוני
ניתוח וניהול סיכונים
תכנון פרויקטפורטל מימון
מימון ותוכנית פיננסית
מעבר בין ריביות ותקופות
היוון תזרימי כספים
מדדים כלכליים
דוחות כספיים
שיטת היוון תזרים מזומנים
ניתוח עלות מחזור חיים
כתיבת תוכנית פיננסית

אסטרטגיה בינלאומית

אסטרטגיה היא תוכנית שמתארת הקצאת משאבים ופעילויות לצורך השגת יתרון תחרותי והגשמת יעדי הארגון. יתרון תחרותי הוא היכולת של הפירמה לנצח בסיטואציה תחרותית לאורך זמן.

עקרונות באסטרטגיה עסקית
1. ניתוח כוחות חיצוניים: הסביבה, הענף, המתחרים
2. ניתוח כוחות פנימיים: משאבים, יכולות וכישורי-ליבה
3. אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי
4. יריבות תחרותית ודינאמיקת התחרות
5. אסטרטגיות צמיחה
6. אסטרטגיה בינלאומית
      6.1 הגורמים המניעים להתרחבות גלובאלית
      6.2 אסטרטגיות בינלאומיות
      6.3 מנגנוני חדירה לזירה הבינלאומית6. אסטרטגיה בינלאומית

אסטרטגיה בינלאומית היא למעשה סוג של אסטרטגיית צמיחה. הלחץ על הפירמה להגדיל את רווחיה גדל, ומכאן נובע החיפוש אחר שווקים חדשים ואחר הפחתת עלויות. פעמים רבות הפך השוק המקומי להיות משני לעומת השוק הגלובאלי.

תהליך הגלובליזציה - ההתחברות של מדינות, פירמות, מוסדות ואנשים, למערכת קשרי גומלין החוצה את גבולות הלאום - מוביל פירמות להתרחב אל מעבר לגבולות הגאוגרפיים שבהן הן פועלות. לגלובליזציה שני מרכיבים:
    1. גלובליזציה של שווקים
    2. גלובליזציה של ייצורהגורמים המניעים להתרחבות גלובאלית
  1. הגדלת נתח שוק: לפירמה יש תקרת צמיחה בשוק המקומי והיא תחפש הזדמנויות צמיחה חדשות. הצמיחה תהיה גם במכירות וגם ברווחיות שנשחקה בשוק המקומי. המטרה היא למצוא שווקים בעלי פוטנציאל צמיחה.
  2. החזר על ההשקעה: כאשר ההשקעה הראשונית בהון ובציוד גבוהה תרצה הפירמה למכור יותר כדי להקטין את עלות הייצור פר יחידה, ולכן כדי להגדיל את ההחזר על ההשקעה, בייחוד כאשר מחזור החיים של המוצר קצר.
  3. יתרון לגודל: כאשר לפירמה עלויות קבועות גבוהות היא תרצה למכור כמה שיותר כדי שהחלק היחסי מהמחיר של כל מוצר שנמכר תרד.
  4. יתרון למיקום: הפירמה עשויה למצוא מקום שבו עלות הייצור (חומרי גלם, ציוד, הון אנושי, מסים, מרחק מהשווקים) נמוכה יותר וכך להגדיל את הרווחיות שלה.
  5. כניסת מתחרים גלובאליים: בכל ענף נכנסים יותר ויותר מתחרים גלובליים, למשל לישראל נכנסו בשנים האחרונות מותגי אופנה כ- זארה, ואופי התחרות משתנה. התחרות מול מתחרה גלובאלי שונה מהתחרות מול מתחרה מקומי.
  6. פיזור סיכון: הפירמה רוצה להקטין את התלות בשוק המקומי שלה, כיוון שכל שינוי בשוק מיד ישפיע על הפירמה, לכן כניסה לשווקים חדשים היא גיוון שווקים ומתקבל אפקט של פיזור הסיכון.


אסטרטגיות בינלאומיות
הפירמה יכולה להשתמש בשני סוגים של אסטרטגיה בינלאומית - ברמת העסק וברמת התאגיד. ברמת העסק, הפירמה תבחר ב- אסטרטגיות מיצוב וב-אסטרטגיית בידול. ברמת התאגיד הפירמה תבחר באסטרטגיה המתאימה לפי רמת ההתאמה הנדרשת של מוצריה לשוק החדש ולפי רמת הצורך ביכולת תגובה מקומית.

אסטרטגיה גלובאלית

אסטרטגיה גלובאלית אחידה:
שימוש באסטרטגיה גלובאלית אחידה נעשה כאשר קיימת רמת אחידות גבוהה יחסית בשווקים ובמוצרים בשוק היעד. במקרה זה המוצרים שיוצעו יהיו אותם מוצרים שהפירמה מציעה באיזורים אחרים. החיסרון העיקרי הוא שהפירמה עשויה לא לספק צרכים של הקהל המקומי. היתרונות הם פשטות של הלוגיסטיקה המקומית, ועלויות נמוכות שנובעות מיתרון הגודל.
מוצרי אלקטרוניקה הם בעלי אסטרטגיה גלובאלית אחידה: מדפסת, טלוויזיה, נגן שמע.

אסטרטגיה על-לאומית:
שימוש באסטרטגיה על לאומית נעשה כאשר החברה זקוקה למכירות בהיקף גלובאלי ונדרשת לתת מענה לשוק המקומי. במקרה כזה החברה תצטרך לפתח מוצר שיענה על טעמי כל הלקוחות בכל המקומות. לרוב מדובר בפירמות בינלאומיות שיכולות להרשות לעצמן אסטרטגיה של התאמה של המוצר לנגזרות מקומיות רבות.
התפריט של "מקדונלדס" בינלאומי עם התאמות מקומיות לרכיבים ומנות לטעם המקומי.

אסטרטגיה רב-מקומית:
שימוש באסטרטגיה רב-מקומי נעשה כאשר החברה יכולה לבזר את תהליך התכנון וקבלת ההחלטות האסטרטגית ולסמוך את ידיה על הסניפים המקומיים, ופיתוח המוצרים נעשה במיוחד עבור השוק המקומי, ולכן הפירמה תוכל לענות על צרכים וטעמים ייחודיים של הצרכנים בכל שוק.
אסטרטגיה זו מתאימה בעיקר כאשר התאגיד רוכש חברות בשווקים מקומיים.מנגנוני חדירה לזירה הבינלאומית
פעילות בינלאומית כרוכה בעלויות ובקשיי שפה, מרחק גאוגרפי, איזורי זמן ותפישות ניהוליות שונות. עלויות נוספות עלולות לנבוע מ - פערים תרבותיים, כלכליים, גיאוגרפים, הבדלים פורמאליים ובלתי פורמאליים בין הנהלת החברה למדינת היעד, ושונות בסביבה המוסדית - חוקים, רגולציה ונורמות חברתיות.

השאלות שהפירמה צריכה לשאול את עצמה הן:
    1) לאן לצאת
    2) איך לחדור לשוק היעד
    3) מה האסטרטגיה הגלובאלית של הפירמה
    4) מה ההשלכות על המבנה הארגוני של הפירמה

כל מנגנון שתבחר הפירמה הוא בעל יתרונות וחסרונות מבחינת השקעת הון, רמת השליטה, מהירות החדירה, רמת השליטה ופוטנציאל הרווחים. האפשרויות להתרחבות בינ"ל הן באמצעות: ייצוא, רישיון, זכיינות, ברית אסטרטגית, מיזם משותף, הקמת חברת-בת.www.SamsProjects.co.il