אודות פורטל ידע תחזית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית

שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.

    צור קשר
   
   
   
   
   


צרו עמי קשר בטלפון או באימייל לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות
מה

תכנית תנופה מיועדת ליזם בשלב גיבוש הרעיון, ומעניקה החזר הוצאות עד לשיעור של 85% מסכום מירבי של ₪200,000.

למה
כחלק ממאמצי משרד התמ"ת להרחבת הבסיס הטכנולוגי בישראל, בהענקת הון התחלתי לפרויקטים טכנולוגיים חדשניים.

לצורך מה
כיסוי הוצאות כספיות ראשוניות עבור רישום פטנטים, הכנת תכנית עסקית, רכש לבניית אב-טיפוס, רכישת ידע עסקי, שיווק ראשוני.

איך
מגישים טופס בקשה למענק בו מפרטים בנוגע ל- המוצר והטכנולוגיה, השוק והמתחרים, צוות המיזם, תכנית הפרויקט, וכיצד מענק תנופה יאפשר למיזם להגיע לאבן דרך משמעותית.

מי
תושבי ישראל, יזמים פרטיים או חברות חדשות שנוצרו במיוחד עבור מימוש המיזם, שהן גם תוצאה של שילוב של יזם פרטי עם גוף מחקרי, טכנולוגי או אקדמי בישראל.

למה זה טוב לי
היזם שומר על כל הבעלות במיזם, קובע את קצב ההתקדמות ומועדי ההוצאות, יכול להמשיך בעיסוקיו כשכיר, והתכנית פתוחה בפני כל ענפי התעשייה.

איפה
טפסים לתכנית תנופה של המדען הראשי ניתן למצוא בקישור הבא: משרד התמ"ת, לשכת המדען הראשי \ תנופה - הסבר כללי , טפסים להורדה והוראות הגשהאיך אסייע להגדיל את סיכויי ההצלחה?

סיוע במילוי טופס הבקשה לקבלת מענק תכנית תנופה; תחשיב CDTC לעלויות צפויות, הקצאת כספים, תזמון קבלני משנה, והחלקת משאבים

ניתוח אובייקטיבי של הרעיון, היתכנות טכנולוגית של המוצר, סקירה מקיפה של הסביבה העסקית באמצעות מודל פורטר, מודל SWOT, מודל PESTEL

הצדקת הצורך בשוק באמצעות שיטות לניתוח, בירור ותעדוף צרכי לקוחות, בכלים: בניית תרחישים, מפה תפישתית, מודל קאנו, גישת NGT, טכניקת WTP

תכן מערכתי מולטי-דיסצפלינרי למוצר, החל במפרט ביצועים, בירור בעיות התכן הבסיסיות, גיבוש עקרונות פתרון, בניית קונספטים ובחירת קונספט מוביל

בניית תוכניות מפורטות לתכנון ולהקמת העסק: תכנית שיווק, תכנית פרויקט ב- MS-Project, ניתוח פיננסי ב- Excel, תרשימי מערכת ב-Visioלאחר שקוראים בעיון מה כולל טופס בקשה לתכנית תנופה ואת המאמר של פרופ' וויליאם סאלמאן כך תכתבו תכנית עסקית מצוינת אפשר למפות את ההקשרים הדומים שבין הטופס לתכנית תנופה ולבין תכנית עסקית;

מענק תכנית תנופה נועד עבור מוצר טכנולוגי, ומטרת המענק היא להוכיח את הטכנולוגיה באמצעות אב-טיפוס, ואז לגייס הון לצורך בניית מוצר סדיר.

הבדל נוסף הוא ש-תכנית תנופה לא שמה דגש רב על אסטרטגיית השיווק של המוצר, אלא מעדיפה להתמקד בהיבטים הטכנולוגיים של המוצר.

היזם חייב לתכנן היטב איזה סוג של אב-טיפוס הוא מתכוון לבנות - מוכיח טכנולוגי או אב-טיפוס מייצג, וכן להגדיר תכנית פרויקט מסודרת הכוללת הזמנת חלקים וחומרים, ייצור, הרכבה, שילובים וציוד בדיקות ייעודי.

שימוש ביועצים ובקבלני משנה מוכר לצרכי הוצאה, ולכן יש לתכנן כיצד להיעזר במשאבים אלו באופן מיטבי, ובנוסף להעריך את הסיכונים האפשריים של שימוש בקב"מ.

כדאי שתכנית הפרויקט תכלול בחינה של אב-טיפוס בתנאי מעבדה (ווידוא) וכן תיאור ופירוט של מערך הניסויים שצפויים להיערך, מטרת הניסויים, מהלך הניסויים, אופן ניתוח התוצאות, והשפעת התוצאות על המשך הפיתוח.


מימון בניית אבטיפוס באמצעות תכנית תנופה

תכנית תנופה מיועדת ליזמים בראשית דרכם המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדשני לידי מימוש תעשייתי, במטרה לקדם מיזמים לשלב בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור.

תכנית תנופה למיזמים מתחילים מופעלת במסגרת רשות החדשנות (המדען הראשי) של משרד התעשייה. מטרת תכנית תנופה היא סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים ולעודד יזמות טכנולוגית, באמצעות מתן תמיכה כספית עד לגובה של 200,000 ש"ח בשנה. התמיכה הכספית מיועדת לצרכי ביצוע סקר שוק, הכנת תכנית עסקית, בניית אב-טיפוס, הכנת בקשה לפטנט, ולמאמצי שיווק ראשוניים.

מטרת הסיוע של תנופה הינה לקדם רעיונות לשלב בו יוכלו לגייס אמצעים להמשך הפיתוח. המימון הוא עבור שלב הפרה-סיד, ואינו מכסה עלויות שכר או עבודה של בעלי המיזם.

כחלק ממאמצי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לביסוס והרחבת הבסיס הטכנולוגית בישראל, מטרת הסיוע הכספי היא לספק הון התחלתי עבור פרויקטים חדשניים בתחומי הטכנולוגיה. הפרויקט חייב להוביל לפיתוח מוצר ו/או תהליך טכנולוגי חדש, או לשיפור מהותי במוצר או בתהליך טכנולגי קיים, בעלי פוטנציאל עסקי ממשי.

היזם או צוות היזמים מגישים בקשה למענק באמצעות טופס באתר תכנית תנופה ומצרפים מסמכים נוספים. לאחר קבלת הודעה על קליטת הבקשה בתנופה מתבצע סינון מוקדם של הבקשות. בקשה שנמצאה מתאימה מועברת לצורך קבלת דעת של בודק מקצועי, שעשוי ליצור קשר עם היזם לצורך קבלת הסברים ומידע נוסף. בקשות יגשו לדיון בוועדת תנופה בתוך 60 יום מתאריך הקליטה.

אמות המידה הכלליות להערכת התכנית על ידי הבודק המקצועי וועדת הבדיקה:
  • האנשים - השכלה, כישורים מקצועיים, נסיון קודם, נחישות למימוש של הצוות היזמי
  • ההזדמנות - השוק, גודל השוק, קצב הצמיחה, נתח שוק צפוי, תרומה לייצוא, המודל העסקי
  • המוצר - יתרונות, ייחודיות, עומק טכנולוגי, פטנטים/קנין רוחני, תכנית עבודה מגובשת
  • התוצאה - מידת התרומה של המענק לקידום הרעיון לקראת אב-טיפוס וגיוס הון

רשאים לפנות להגשת בקשה ל- תכנית תנופה לסיוע למיזמים טכנולוגיים מתחילים:
  • יזם פרטי תושב ישראל, המתגורר בה דרך קבע, שהוא בן 18 לפחות במועד הגשת הבקשה
  • קבוצת יזמים תושבי ישראל, המתגוררים בה דרך קבע, בני 18 לפחות במועד הגשת הבקשה
  • חברה חדשה הרשומה בישראל, בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי

שעור התמיכה הוא עד 85% מהתקציב המאושר למיזם, עד לתקרת מענק בגובה 200,000 ₪, אותו ניתן להקצות לפי השיעורים ועד לסכומים המירביים הבאים:
  • רישום פטנטים - עד 85% מעלות בפועל ועד תקרת מענק של 40,000 ₪
  • הכנת תכנית עסקית - עד 85% מהעלות בפועל עד לתקרת מענק של 20,000 ₪
  • רכש חומרים, רכיבים, ציוד מתכלה - עד 85% מהעלות בפועל ועד לתקרה שאושרה ע"י הועדה
  • רכישת ציוד קבוע - עד 50% מהעלות בפועל, עד לתקרת מענק של 15,000 ₪
  • יועצים/קבלני משנה - עד 85% מהעלות בפועל ועד לתקרה שאושרה על ידי הועדה
  • שיווק, תערוכות, חומר פרסומי - עד 85% מהעלות בפועל ועד לתקרה שאושרה על ידי הועדה
  • אין הכרה בהוצאות שכר, הוצאות אישיות ותקורות מנהליות (כגון: שכ"ד, ציוד משרדי, נסיעות)מה כולל טופס בקשה לתכנית תנופה?
 1. פרטי מגיש הבקשה

 2. שם הפרויקט - על השם לבטא את מהות הפרויקט

 3. תמצית המיזם - עד 10 שורות

 4. פרטי השותפים במיזם - רשימת בעלי המניות

 5. פירוט המענק המבוקש - לפי סעיפים עד לסך מירבי של 200,000 ₪

 6. תכנית טכנולוגית, עסקית ושיווקית

    6.1 המוצר והטכנולוגיה
      6.1.1 הצורך אותו אמור המוצר למלא
      6.1.2 מהם הפתרונות הקיימים
      6.1.3 פירוט המוצר, כולל הסבר טכנולוגי מפורט, דרך הפעולה, תרשים מלבנים/זרימה
      6.1.4 הייחודיות והחדשנות הטכנולוגית; חסמי כניסה למתחרים ישירים עתידיים
      6.1.5 מאפייני המוצר - מוצר מדף או מוצר ייעודי, מוצר עצמאי או חלק ממערכת
      6.1.6 האם המוצר מוגן או יוגן ע"י פטנטים?
      6.1.7 האם זכויות הקנין הרוחני של המוצר המפותח יהיו בבעלותכם הבלעדית?
      6.1.8 האם נערכה בדיקה שהמוצר לא מפר פטנטים אחרים קיימים?
      6.1.9 האם ניתן להציג היתכנות תאורטית/מעשית ליתרונות הטכנולוגיים של המוצר?

    6.2 השוק
      6.2.1 מהו שוק היעד, פלחי שוק קיימים, פילוח גאוגרפי, דינמיקת התחרות
      6.2.2 מהו היקף השוק המוערך למוצר? (יש לציין מקור הנתונים)
      6.2.3 מתחרים קיימים ואפשריים, בצירוף כתובת אתר אינטרנט
      6.2.4 פירוט המוצרים המתחרים ביחס ל-מחיר, נתח שוק, יתרונות, חסרונות
      6.2.5 מי הם הלקוחות הפוטנציאליים של המוצר?
      6.2.6 פירוט חסמים לשיווק מיתעד היזם להתמודד עימם
      6.2.7 פירוט עלות ייצור המוצר והמחיר החזוי ללקוח, ב- $

    6.3 צוות המיזם
      6.3.1 תאר את יכולתם המקצועית של אנשי צוות המיזם הרלבנטיים לפרויקט
      6.3.2 האם קיימים פערי ידע לצוות היזמי וכיצד בדעתם להתגבר עליהם?
      6.3.3 פרט את המשימות הפרטניות של תכנית העבודה ולוח הזמנים לביצוען
      6.3.4 הסבר כיצד מענק תנופה יאפשר למיזם להגיע לאבן דרך משמעותית

    6.4 סיכום - הזדמנויות וסיכונים

 7. פירוט בקשות תמיכה מחממה טכנולוגית או תכנית ממשלתית אחרת

 8. הצהרה - הצהרת נכונות

 9. נספחים - חומר נוסףסטטיסטיקהמקור: תכניות לשכת המדען הראשי 2013
תכנית תנופה - אילו טפסים צריך להגיש?

  § טופס בקשה לסיוע
  § נוהלי תנופה
  § טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב
  § טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
  § טופס מינוי יזם מוביל

את הטפסים ניתן לקרוא ולהוריד ב אתר המדען של משרד התמ"ת בקישור הבא:
http://economy.gov.il/RnD/Programs/Pages/Tochnit_Tnufa.aspx


ב- פורטל הידע תמצאו כלים ושיטות שיאפשרו לכם להעלות את סיכויי קבלת מענק תכנית תנופה באופן משמעותי!

www.SamsProjects.co.il