www.SamsProjects.co.il

לאתר האינטרנט
קמפיין תוכנית עסקית
תוכנית עסקית לאפליקציה
קמפיין רישום פטנט
קמפיין פיתוח מוצר חדש


מימון בשלב פרה-סיד
הגאון השווה מיליונים
מבוא לרישום פטנטים


להפוך רעיון למוצר
תוכנית עסקית
פיתוח מוצר חדש
תכן מולטי-דיסצפלינרי
ניתוח צרכי לקוחות
תוכנית פיננסית


תכנון פרויקטים
ניהול סיכונים
מימון ותוכנית פיננסית

שמואל בראל


אם לא תיצור קשר, איך תעשה אקזיט?העלות הריאלית של פיתוח מוצר חדש משלב הרעיון ועד ייצור סדרה ראשונה ותחילת הפצה - לפחות $200,000

רישום פטנט יעלה מעל ₪30,000 וייארך מעל שנתיים. ביצוע הִתָּכְנוּת כלכלית ייארך שבוע, ויעלה הרבה פחות.

פיץ' מעלית, וואן פייג'ר, תקציר מנהלים, מצגת חברה ו- תוכנית עסקית - המינימום הנדרש לפגישה עם משקיע.שמואל בראל (MBA, ME, BSc), יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.
מימון אב טיפוס עם מענק תנופה

תכנית תנופה מיועדת ליזמים בראשית דרכם המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדשני לידי מימוש תעשייתי, במטרה לקדם מיזמים לשלב בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור.

מטרת המימון הינה לקדם את הרעיון לשלב שבו יוכלו לגייס אמצעים נוספים להמשך הפיתוח.

מימון המיזם חייב להוביל לפיתוח מוצר ו/או תהליך טכנולוגי חדש, או לשיפור מהותי במוצר או בתהליך טכנולגי קיים, בעלי פוטנציאל עסקי ממשי.

המימון שמעניקה תוכנית תנופה הוא עד 85% מסכום מירבי של עד ₪200,000, עבור: הכנת תכנית עסקית; רכישת ציוד קבוע, חומרים, רכיבים; רישום פטנטים; יועצים וקבלני משנה; שיווק, תערוכות.


שיעור ההצלחה הממוצע לקבלת מענק תנופה הוא 25%
הקריטריונים לפיהם מוערכת בקשה למענק תנופה:
  1. צוות מגובש - צוות שלוקח את הרעיון הגולמי ומוביל אותו קדימה, וכולל איש טכנולוגי ואיש מהתחום העסקי, ויכול לנהל סטארט-אפ מצליח בגמישות ובדינמיות

  2. פוטנציאל עסקי - להתחיל מהסוף, ולבדוק מה הצורך האמיתי של הלקוחות בשוק, ולא להתאהב ברעיון ולהפוך לסובייקטיבי, גודל השוק, חסמים אפשריים

  3. טכנולוגיה - פירוט של העקרונות הטכנולוגיים, תקצוב עלויות מפורט, חדשנות טכנולוגית, ואפשרות לרשום את הפיתוח בפטנטים


איך מגדילים את סיכויי ההצלחה?
באמצעות בחינת היתכנות טכנולוגית וחדשנות המוצר, סקירת השוק ופתרונות קיימים, גיבוש קונספט הנדסי מפורט, ובניית תוכנית פרויקט ישימה וריאלית המוכיחה שניתן לבנות אב טיפוס באמצעות המענק.


לחצו כאן לקריאה נוספת בנוגע למענק קרן תנופה - הטופס, המסמכים, ושיעור התמיכה וההצלחה