www.SamsProjects.co.il

לאתר האינטרנט
תוכנית עסקית לאפליקציה
קמפיין מענק תנופה
קמפיין רישום פטנט
קמפיין פיתוח מוצר חדש


מימון בשלב פרה-סיד
הגאון השווה מיליונים
מבוא לרישום פטנטים


להפוך רעיון למוצר
תוכנית עסקית
פיתוח מוצר חדש
תכן מולטי-דיסצפלינרי
ניתוח צרכי לקוחות
תוכנית פיננסית


תכנון פרויקטים
ניהול סיכונים
מימון ותוכנית פיננסית

שמואל בראל


אם לא תיצור קשר, איך תעשה אקזיט?פיץ' מעלית, וואן פייג'ר, תקציר מנהלים, מצגת חברה ו- תוכנית עסקית - המינימום הנדרש לפגישה עם משקיע.

העלות הריאלית של פיתוח מוצר חדש משלב הרעיון ועד ייצור סדרה ראשונה ותחילת הפצה - לפחות $200,000

רישום פטנט יעלה מעל ₪30,000 וייארך מעל שנתיים. ביצוע הִתָּכְנוּת כלכלית ייארך שבוע, ויעלה הרבה פחות.שמואל בראל (MBA, ME, BSc), יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.
תוכנית עסקית לסטארט-אפ שלך

תוכנית עסקית מכילה הצהרה על יעדים עסקיים, הגורמים המשפיעים על מימוש היעדים, הפעולות שיגשימו את היעדים, והרווחיות הצפויה ממימוש התוכנית.

תוכנית עסקית מצוינת מוכיחה למשקיע שלמיזם יש הון אנושי מנוסה ואנרגטי, מודל עסקי בר-קיימא הנשען על יתרון אסטרטגי, ערך כלכלי שניתן למימוש במגוון דרכים, שוק בצמיחה וסביבה חברתית וכלכלית מעודדת.

סט מסמכי חברה - תקציר מנהלים, מצגת חברה, תוכנית עסקית, בצירוף פיץ' קולע הם תנאי הכרחי לכל פגישה עם משקיע.


תוכנית עסקית אפקטיבית תתמקד ב- אנשים, הזדמנות, הקשר, יחס תשואה-לסיכון
  • האנשים - היזמים שיעבדו בפועל בתכנון המוצר ובתפעול וניהול העסק, וכל השותפים העסקיים שנבחרו לקדם את היוזמה, כגון יועצים, קבלני משנה, ספקים, עו"ד ו-רו"ח

  • ההזדמנות - תיאור מפורט של העסק: מה המוצר שיימכר, מי הלקוחות, מה פוטנציאל הצמיחה וקצב הצמיחה הרצוי, גודל השוק הפוטנציאלי, מהם החסמים להצלחה

  • ההקשר - משתנים בסביבה החיצונית שאינם בשליטת היזמים, אך תורמים להצלחת המיזם, כגון שינוי בהעדפות הצרכנים, הקלות רגולציה, מגמות דמוגרפיות/חברתיות, טכנולוגיה חדשה

  • הסיכון והרווח - הערכה של כל מה שעשוי להצליח וכל מה שעלול להשתבש, והמענה של צוות היזמים. ניתוח ההשפעה של שינויים במוצר, בשוק, בלקוחות, בחברה ובסביבה העסקית


הִתָּכְנוּת כלכלית - הצעד הראשון
בשלב הרעיון עוד טרם גובש המפרט ההנדסי, ובשלב זה עדיין אינך זקוק לתוכנית עסקית מלאה, אלא לבדיקת הִתָּכְנוּת כלכלית הבוחנת את מצב השוק והפתרונות הקיימים.